Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του ιατρείου μας


  Τηλέφωνα Επικοινωνίας : 25210-25702 / 6948 463 600

Ηλεκτρονική συνταγογράφηση

Στο ιατρείο παρέχεται η υπηρεσία συνταγογράφησης όλων των φαρμάκων των ασφαλισμένων (εξαιρούνται τα φάρμακα που παρέχονται από φαρμακεία νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ)

Κατά την διάρκεια της συνταγογράφησης γίνεται μία γρήγορη ανασκόπηση της συνολικής θεραπείας που λαμβάνει ο ασθενής. Απαντάμε σε τυχόν ερωτήσεις  που αφορούν στη θεραπευτική σας αγωγή, την δράση, τις παρενέργειες και τις αλληλεπιδράσεις των φαρμάκων. Σας ενημερώνουμε για νέες κενοτόμες θεραπείες και την ύπαρξη νέων σκευασμάτων των φαρμακευτικών ουσιών που ήδη λαμβάνετε.

Η συνταγογράφηση είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στην καθημέρα πράξη του οικογενειακού ιατρού. Αποτελεί πολύ καλή ευκαιρία για να απαντηθούν απλά ερωτήματα και να δωθούν διευκρινήσεις. Ο ασθενής έρχεται σε επαφή με τον γιατρό χωρίς να οδηγείται σε αυτόν υπό την πίεση και το άγχος κάποιας νέας διάγνωσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην υπάρχουν όλοι εκείνοι οι στρεσογόνοι παράγοντες που μπορούν να καθορίσουν αρνητικά την συνάντηση και την επικοινωνία.  Ο ρόλος του απόμακρου “διαγνώστη” ιατρού αποφορτίζεται. Το ξεκαθαρο όφελος είναι η δημιουργία ισχυρών σχέσεων επικοινωνίας και εμπιστοσύνης μεταξύ ασθενή και ιατρού.